header-ny.gif

Amager Fælled Skole

Værdier der sætter fokus på kerneopgaven

Amager fælled skole
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Nye værdier og en leder, der gør hvad han siger, skabte en bedre skole.

På Amager Fælled Skole har de længe arbejdet med Social Kapital – men det er ikke det, de kalder det. Skoleleder Yasar Cakmak, tillidsmand Allan Meinel og lærer Camilla Musmann fortalte stolte om deres skole. For Yasar handler det om den måde, man er leder på. Man skal selv være den forandring, man ønsker at se i sin organisation, siger Yasar med reference til Ghandi. Klare værdier er afgørende – og som leder skal du være klar over, hvordan du selv håndterer og praktiserer værdierne i dagligdagen. Skolen har nemlig skiftet ud i værdierne. Tidligere var der fokus på IT-flagskib, rummelighed og integration – nu har de sat fokus på faglighed, trivsel og attraktiv skole. Dvs. et skift til mere fokus på kerneopgaven. Herfra er det en lang sej proces, siger Yasar. Det væsentlige er at optræde med hele sit væsen og være autentisk.

Ansvar og ejerskab

Det kræver at, man som leder er drevet af lidt mere og andet end personlige ambitioner. Man må gøre sit yderste for at være et ordentligt menneske – også når man skal træffe ubehagelige beslutninger. Det handler om at skabe resultater sammen med og gennem medarbejderne. Tillid, anerkendelse og høje forventninger er noget af opskriften. Udviklingen af skolen er en balancegang mellem ledelse og demokrati. Ansvar for forskellige fælles forhold og særlige opgaver på skolen bliver som regel uddelegeret af skolelederen, men inden da har der været masser af overvejelser og dialog. Bl.a i skolens vejlederforum, som består af alle skolens vejledere og ressourcepersoner, som samtidig udgør skolens udviklingsgruppe, med skolens tillidsfolk og andre relevante personer. Allan og Camilla fortalte, at skolen altid har haft en engageret medarbejdergruppe, men at man nu bliver mødt med tillid, dialog og samarbejde. At man bliver involveret og lyttet til. Det giver ansvar og skaber ejerskab – og at det i sig selv fører til, at man får mere indflydelse.

Skolens opblomstring

Yasar Cakmak siger, at det ikke er en konkurrence i 100-meter løb, og at det kræver et langt sejt træk, men skolen har fået et markant bedre omdømme. Det er lykkedes at blive en attraktiv skole. Sygefraværet er faldet markant, trivslen gået op, skolen er blevet udpeget som madskole og sundhedspædagogisk profilskole, har gennemgået en større renovering og indvendig istandsættelse, de gamle tavler er erstattet med smartboards i klasselokalerne. Skolen sprudler af udvikling, engagement og stolthed, og man oplever, at forældre nu kommer med deres små børn og gerne vil have dem skrevet op. Det betyder, at elevsammensætningen ændrer sig, og at skolen nu er blevet tresporet på de første klassetrin.