header-ny.gif

ATP

En god arbejdsplads i front

ATP
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Nøje udvælgelse af ledere og løbende overvågning af den sociale kapital er vigtige ingredienser i ATP's opskrift.

Pernille Juel Sefort fortalte, at der er god Social Kapital i ATP. Det viste sig bl.a., da ATP skulle sørge for at udbetale SP-pengene. Det drejede sig om 2,3 millioner udbetalinger, der skulle udbetales på kort tid, og det lykkedes ved en fælles indsats. ATP er da også nr. 1 på Great Place to Work's liste over de bedste store danske virksomheder, og de er den næstbedste arbejdsplads i Europa. Det er ikke kun bordtennis og massagestole, der bringer ATP i front som en god arbejdsplads. Medarbejderne føler sig værdsat, set, hørt og forstået. Det afgørende er, at de kan se en mening i deres arbejde, at de er stolte af det, at der er et godt samarbejdsklima, og at de i særdeleshed oplever deres markedsværdi stiger. Glade og kompetente medarbejdere er mere motiverede, har mere energi og er dygtigere.

Personlighedstest og kompetencedage

Pernille mener, der altid har været en god Social Kapital i ATP, men i 1998 sker der et afgørende skift. Lars Rohde tiltræder som ny direktør. Han tager udgangspunkt i det, der er og videreudvikler en vision på den baggrund. På den måde tilsætter han organisationen høje ambitioner, samtidig med, at han introducerer et mindset om, at toppræstationer kun kan opnås igen og igen, hvis der er en fornuftig livsbalance for den enkelte. Altså en fornuftig balance mellem krav og ressourcer. I ATP ansætter man på adfærd og holdninger – det være sig, når en ny leder eller en ny medarbejder skal rekrutteres. Det betyder også, at man altid bruger personlighedstest for at afdække en kandidats sociale og personlige kompetencer, og på den måde har man en systematisk dialog omkring værdier, mindset m.v. ATP stiller desuden krav om løbende kompetenceudvikling – kun på den måde kan ATP sikre sin konkurrencekraft på den lange bane. Målet er, at alle skal have min. 5 dage om året. I gennemsnit havde en medarbejder 10 kompetencedage i 2009.

Trivsel og handlingsplan

Temperaturen på den sociale kapital bliver målt løbende. Der bliver lavet en trivselsundersøgelse to gange om året, og man har brugt den samme spørgeramme i mere end 10 år. I efteråret er undersøgelsen grundig, i foråret er det en ”easy-warning”. ”Vi vil vide, hvor den sociale kapital er henne – på linje med den økonomiske kapital”, som Pernille siger. Alle medarbejdere får en trivselsrapport for deres egen afdeling, og der er udviklet værktøjer til dialogen mellem leder og medarbejdere. Hvis en afdeling ligger under de opstillede trivselsmål i ATP’s forretningsplan, skal lederen lave en handlingsplan.