header-ny.gif

Bisca

Fra underskud til overskud

Bisca
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Involvering af medarbejderne og fokus på kerneopgaven med kompetenceudvikling medførte engagerede medarbejdere, der bidrager med gode forslag til virksomhedens udvikling.

Bisca er en af de virksomheder, der har arbejdet med Social Kapital uden at vide det. I 2006 stod virksomheden overfor et ultimatum – enten skulle virksomheden lukke eller også skulle der ske drastiske ændringer. Virksomheden valgte det sidste. For både ledere og medarbejdere var målet klart – Bisca skulle udvikles til en lønsom virksomhed. Det betød, at medarbejderne var villige til at betale en pris og gøres en indsats, selvom situationen også medførte usikkerhed.

Udvikling og kompetencer

For at kunne gennemføre den krævede forandring blev ledere udskiftet, og der blev sat fokus på involvering og kompetenceudvikling af medarbejdere på alle niveauer i virksomheden. Dette medførte bl.a. investeringer i kompetenceudvikling – herunder eksempelvis uddannelsesdage for alle medarbejdere, implementering af fælles værdisæt og lederudviklingsprogrammer for mellemledere.

Underskud vendt til overskud

Bisca medvirkede også i et EU-projekt – Fremtidspiloterne – sammen med tre andre virksomheder, hvor der netop var fokus på udvikling af virksomhedens medarbejderressourcer. Medarbejderne har drevet mange af tiltagene, og her har de oplevet, at ledelsen har hørt på dem og brugt deres bidrag og viden. Det har skabt tillid og bedre samarbejde. Fx lykkedes det at spare 30 % i energi via et medarbejderdrevet projekt. Hele indsatsen har resulteret i, at et underskud på 40 millioner er blevet vendt til 30 millioner i overskud.