header-ny.gif

flash-applikation

flash-applikation

One response to “flash-applikation”

  1. Kim

    En meget inspirerende og gevinde work shop, som jeg sagtens kunne have brugt mere tid pe5.Det var en meget spe6ndende proces, som fik mange nye og positive ideer frem.Vi var et par FOA undervisere, som talte om, at vi vil prf8ve at ff8re nogle af ideerne ud i virkeligheden, men jeg tror vi har brug for mere baggrundsviden, for at det skal lykkes, for som det ofte ge5r, ne5r vi kommer hjem, tre6der det i baggrunden, og dermed bliver det vanskeligere at stable noget pe5 benene, hvis vi ikke har den fornf8dne viden.Men som sagt, det var godt, og jeg he5ber at fe5 mulighed for at fe5 mere viden, inden for omre5det.Venlig hilsenIrene Vestergaard

Leave a Reply