header-ny.gif

Kalundborg sygehus

Arbejdsglæde og Social Kapital

Kalundborg sygehus
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Et fokus på arbejdsglæde blev også et fokus på social kapital. Det resulterede i større engagement med fælles forståelse for opgaverne og bedre brug af kompetencerne.

Hele 4 medarbejderrepræsentanter mødte engagerede op for at fortælle om deres projekt – ”Videreudvikling og fastholdelse af Social Kapital på Operationsafdelingen, Kalundborg Sygehus”. Jane Borslund, Lene Brauner, Ruth Høtoft og Rikke Madsen – 3 sygeplejersker og en sosu-assistent. En ny leder havde sat tankerne i gang om. Efter hun var startet, var arbejdsklimaet nemlig blevet mærkbart bedre – og nu ville medarbejderrepræsentanterne gerne finde ud af, hvad det egentlig er, der skaber arbejdsglæde.

De tre diamanter

De fandt frem til tre afgørende nøgleord – tillid, retfærdighed og samarbejdsevne. Det gjorde dem opmærksomme på, at deres arbejdsglæde hang sammen med Social Kapital, og derfor blev Social Kapital omdrejningspunkt for projektet. For at kunne arbejde målrettet søgte de om støtte i Region Sjælland – og fik den.

Fælles viden og forståelse

De omstrukturerede arbejdsdagen, så der blev mere tid til målrettet information og kommunikation både fagligt, social og personligt. Resultatet er mere engagement samt bedre mulighed for at trække på de relevante kompetencer og udpege hvilke områder, der skal styrkes. Temadage med eksterne foredragsholdere hvor alle deltog, gav personalet fælles viden og forståelse. For at holde fast i erfaringerne har projektgruppen skrevet en pjece. Her har de sammenfattet, hvad Social Kapital betyder i deres afdeling. Afdelingen har gennemført forløbet på trods af, at de undervejs fik at vide, at hospitalet skulle nedlægges. De synes, de har fået en hel masse med sig, som de kan bruge fremover – og forhåbentlig vil nye arbejdspladser bruge deres erfaringer konstruktiv