header-ny.gif

Links

Links

Arbejdsmiljøweb

Arbejdsmiljøweb er en hjemmeside om arbejdsmiljø for alle i den offentlige sektor og finanssektoren. Bag hjemmesiden står de tre branchearbejdsmiljøråd inden for områderne:
•    Social & Sundhed
•    Finans/Offentlig Kontor & Administration
•    Undervisning & Forskning

Arbejdsmiljøweb administreres af Arbejdsmiljøsekretariatet som er fælles sekretariat for de tre branchearbejdsmiljøråd.
På hjemmesiden ligger en grundig beskrivelse af social kapital, nøglebegreber, parternes roller, erfaringer fra 3 arbejdspladser (Nykredit, Odense Kommune, Bispebjerg Hospital), samt beskrivelse af inspirationsmøder. På hjemmesiden findes bl.a. arbejdshæftet ”Social Kapital”, der er rettet mod kontorarbejdspladser – og hæftet ”Social kapital – social og sundhedsområdet”. Desuden ligger der på hjemmesiden 5 meget grundigt beskrevne øvelser, der kan anvendes på arbejdspladser, der vil arbejde med social kapital – enten på egen hånd eller med hjælp fra en ekstern konsulent. De 5
øvelser er:
•    Dialogmøde til diamantfund
•    Refleksioner over samarbejdsevne – og muligheder
•    Analyse af systemer, rutiner og regler
•    Diamantjagt på personalemøder
•    Kommunikation i afdelingen/teamet

http://www.arbejdsmiljoweb.dk/socialkapital


BAR Sosu – Branchearbejdsmiljørådet for social- og sundhedsområdet

Hjemmeside for BAR Sosu. Hjemmesiden har en masse materialer om Social kapital – især om  social kapital projektet i Odens Kommune /Bispebjerg Hospital 2008-2010.
PÅ hjemmesiden er der flere arbejdshæfter, der beskriver projektet og dets resultater.

Desuden er der beskrev 9 konkrete værktøjer, der kan anvendes under et social kapital projekt. På hjemmesiden ligger desuden mulighed for anvendelse af et par filmklip (fra hhv.” Matador” og ”Riget”), der kan anvendes i forbindelse med social kapital diskussioner

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/socialkapital.aspx

Arbejdsmiljørådet

På Arbejdsmiljørådets hjemmeside findes en række materialer om social kapital. Her ligger der oplæg fra Arbejdsmiljørådets konference om social kapital 2.april 2009, som var en vigtig milepæl i diskussionerne om social kapital i Danmark. Desuden kan hvidbogen om social kapital downloades her.
Endelig ligger der et link til DR Magasinet Penge, som i september 2009 bragte en udsendelse om social kapital. Desuden enkelte andre materialer.

http://www.amr.dk/raadets-indsatser/social-kapital.aspx

TEKSAM

Teksam er et samarbejdsorgan for CO-Industri og Dansk Industri. Desuden indgår Fødevareforbundet NNF i samarbejdet. Teksam administrerer samarbejdsaftalen på industrien område og hjælper og rådgiver virksomhedernes samarbejdsudvalg.

På Teksams hjemmeside  er der en lang række materialer om social kapital. Hjemmesiden beskriver hvordan der kan arbejdes med produktivitet og social kapital. På hjemmesiden henvises  til 3 artikler i Teksam nyt:
•    Jody Gittel,
•    Peter Hassle og
•     virksomheden Tresu
På hjemmesiden er der desuden beskrivelse af tilgangen til social kapital hos den amerikanske forsker Jody Gittel, der arbejder med relationernes betydning og dels et oplæg fra Eva Thoft, Grontmij, om hvordan man som leder eller TR kan arbejde med social kapital.

http://www.teksam.dk/Temaer/Produktivitet/Socialkapital.aspx

Væksthus for ledelse

På lederweb / Væksthus for ledelse findes en lang række artikler om social kapital – skrevet til ledere. Artikler dækker perioden 2008 – 2011.

Desuden er der en beskrivelse af debatoplægget ”De skjulte velfærdsreserver”. Debatoplægget kan købes eller downloades via hjemmesiden

http://www.lederweb.dk/Strategi/Vardibaseret-ledelse/Artikel/87466/Social-kapital-kan-ses-pa-bundlinjen

Arbejdsmiljøportalen i HK

På Arbejdsmiljøportalen i HK ligger der en lang række materialer om psykisk arbejdsmiljø og social kapital. På denne side introduceres til de tre diamanter og de seks guldkorn.

https://www.hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe/arbejd-med-arbejdsmiljoe/social-kapital