header-ny.gif

Materialer

Materialer

 

Virksomhedens Sociale kapital. Erfaringer & Perspektiver. Beretninger fra konference den 7. juni 2010 på Konventum Lo-skolens konferencecenter. Tekst: Eva Thoft.

10 virksomheder præsenter deres erfaringer med Social Kapital, hvad det kan være i praksis. Kendetegnende for mange af virksomhederne er, at de har arbejdet med Social Kapital uden at vide, at det var det, de arbejdede med. Men der har været nogle ledere, som har haft en ambition om at gøre det ordentligt. De har brændt for virksomhedens opgave eller produkt. De har troet på, at medarbejdere, der bliver respekteret, lyttet til, anerkendt og troet på, bliver engagerede medarbejdere. De har formået at skabe en fælles vision eller mål, som medarbejderne har kunnet finde en mening i. På den anden side har der været nogle medarbejdere, der har grebet bolden, fundet mening og arbejdsglæden frem og har givet engagement, kreativitet, initiativ i bytte for anerkendelse og tillid.

Åben denne udgivelse

 

Sæt Social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde.
Udgivet af: FIU’s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene i LO. Tekstidé og konsulent: Eva Thoft, Grontmij.


Dansk fagbevægelse har altid arbejdet for gode arbejdspladser. På den gode arbejdsplads er der et godt arbejdsmiljø – samtidig med der er høj produktivitet. Uanset om det er en privat virksomhed – eller i den offentlige sektor. Men hvordan kan vi se, at der er tale om en god arbejdsplads? Hvilke tegn skal vi se efter? Og hvordan skaber vi den gode arbejdsplads? Social kapital er et af de vigtigste svar. Vi håber pjecen vil give dig overblik over, hvad social kapital er - og lyst til at sætte social kapital på dagsordenen på din egen arbejdsplads.

Åben denne udgivelse

 

 

 

Social kapital. Inspiration og øvelser til lederen med personaleansvar.

BFA Velfærd og offentlig administration, 2017

Forfattere: Morten Bichel & Luise Falhof, Kombic. Faglig konsulent: Eva Thoft

Arbejdshæftet er særligt målrettet kontorarbejdspladser. 19848_4403308_social-kapital-print-120x170  Hæftet retter sig mod dig, som er leder med personaleansvar og andre, der er optagede af at udvikle trivsel og produktivitet på arbejdspladsen.
Det giver et bud på, hvordan du kan få øje på den sociale kapital og optimere den sammen med den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. 

I hæftet får du en introduktion, fem øvelser og interview med fire arbejdspladser, der har afprøvet øvelserne: En bank og en statslig, en regional og en kommunal arbejdsplads på kontorområdet.

Hæftet bygger videre på den viden, som er høstet af forfatterne bag NFA’s hvidbog om Social Kapital.

Åben denne udgivelse

 

 

Stærke samarbejdsrelationer. Introduktion til social kapital på uddannelsesområdet.

BFA Velfærd og offentlig administration, 2017.

Redaktør: Ola Jørgensen

19852_4358888_staerke-samarbejdsrelationer-social-kapital-print-120x170Hæftet består af tre dele:

En introduktion til grundtankerne om social kapital.
Ideer til, hvordan man kan komme i gang.
Gode råd, hvis I ønsker at måle den sociale kapital.
Hæftet veksler mellem korte introduktioner, praktiske øvelser og erfaringer fra fire uddannelsesinstitutioner.

Åben denne udgivelse

 

 

 

Kom videre med social kapital.

BFA Velfærd og offentlig administration, 2017.

Redaktør: Ola Jørgensen

19841_4387806_kom-videre-med-social-kapital-print-120x170Hæftet går tæt på tre ledelsesudfordringer i arbejdet med social kapital:

  • Hvordan kan du skærpe jeres fokus på kerneopgaven?
  • Hvordan styrker du samarbejdsrelationerne i hele organisationen?
  • Hvordan står du i spidsen for at gennemføre forandringer på en ordentlig måde?

Hver udfordring belyses ud fra teoretiske begreber, praktiske øvelser og tjeklister samt erfaringer fra to arbejdspladser.

Åben denne udgivelse

 

 

 

De skjulte velfærdsreserver. Væksthus for ledelse 2011. Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital. Forfattere :Flemming Blønd, Christian Jensen og Tage Søndergaard Kristensen

Væksthus for ledelse skriver om debatoplægget:

Kan produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation gå hånd i hånd? Ja, lyder svaret i Væksthus for Ledelses nye debatoplæg ’De Skjulte Velfærdsreserver’. Debatoplægget lægger op til, at vi skal finde nye måder at forstå og lede velfærdsproduktionen på, og at social kapital kan være en af løsningerne.
”Der bliver færre og færre hænder til at indfri borgernes forventninger til sygehuse, skoler, ældrepleje og resten af den offentlige sektor. Derfor må vi debattere, eksperimentere og udvikle nye måder, hvor produktivitet, kvalitet og trivsel bliver hinandens forudsætninger frem for modsætninger,” forklarer formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL Søren Thorup.

Social kapital er værdien af de gode relationer mellem for eksempel medarbejdere og ledere kendetegnet af tre ting: tillid, retfærdighed og samarbejde. Og erfaringer viser netop, at social kapital øger kvaliteten i kerneydelsen, produktiviteten og medarbejdernes trivsel på samme tid.
Parterne bag debatoplægget inviterer interessenter til at overveje, modsige, afprøve og videreudvikle oplæggets synspunkter og erfaringer. Formålet er blandt andet at undersøge, hvad kommuner og regioner kan få ud af at pleje deres sociale kapital.

”Selv om vi har meget at være stolte af på de kommunale og regionale arbejdspladser, er vi også nødt til at spørge os selv, om vi giver vores medarbejdere de optimale betingelser for at yde en god service,” siger Bodil Otto, der er næstformand i Væksthus for Ledelse og formand for HK/Kommunal.
Er vi f.eks. gået for vidt i kravene om dokumentation? Er kravene til kvaliteten i kerneydelserne tydelige nok? Og er vi så bange for at begå fejl, at vi kvæler nytænkning? Det er nogle af de centrale spørgsmål, som debatoplægget sætter fokus på.

Parterne bag ’De Skjulte Velfærdsreserver’ påstår ikke at have svarene, kun at debatten om det grundlag, fremtidens offentlige sektor skal ledes på, er vigtigere end nogensinde. Og interessen er stor. Der er allerede forudbestilt 20.000 eksemplarer af debatoplægget.

I debatoplægget finder du viden om social kapital i form af forskning, grundbegreber, cases samt indlæg fra blandt andre Lektor Niels Thyge Thygesen fra CBS, konsulent Tage Søndergård Kristensen fra TASK-Consult, Professor Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Åben denne udgivelse