header-ny.gif

Odense kommune

Fra mine borgere til vores borgere

Odense kommune
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

En bevidst satsning på Social Kapital har båret frugt.

Odense kommune var repræsenteret af Thomas Lundby, organisationspsykolog og Janus Jakobsen, HR-konsulent. Odense kommune har ambitioner som kommune. De er en af de første arbejdspladser der bevidst har valgt at fokusere på Social Kapital som samlet kommune – og har flere projekter i gang. Et af dem er et projekt, som foregår i en ældreplejeenhed (nu omorganiseret og fordelt på andre enheder), en døgninstitution med 4 underafdelinger og en daginstitution. Projektet er støttet af BAR SOSU. Thomas Lundby fortalte, at der var holdt en række netværksmøder i projektet, hvor arbejdspladserne kunne præsentere deres resultater og arbejde for hinanden. Her deltog den øverste ledelse også – dvs. stadsdirektør og forvaltningsdirektører. Det har gjort det muligt for høj og lav i kommunen at mødes med hinanden - i øjenhøjde.

Retfærdighed

I ældreplejen har projektet ført til både mere retfærdighed og tillid blandt medarbejdere og blandt medarbejdere og ledelse. Når det handler om retfærdighed, begyndte de i forbindelse med projektet at lave planer på en ny måde, som de oplever meget mere retfærdige. Tidligere gik det efter anciennitet. Og det er lykkedes at skabe ændring i holdningen fra "Mine borgere til Vores borgere". Sygefraværet er faldet drastisk i enheden, og flere tager selv et ansvar. Der blev skabt større åbenhed for, at man kan melde ind og bede om mere tid end beregnet. Det kan være aktuelt, når man er hjælper hos en borger, der normalt ikke ønsker, at hjælperen kommer ind i hjemmet, men hvor der en gang i mellem kan være hul igennem. Pludselig vil borgeren godt have gjort rent – og så er der brug for ekstra tid. Før i tiden skabte det irritation og mistænkeliggørelse, men nu er det blevet kutyme, at ringe til enheden, hvis man brug for ekstra tid. I foråret 2010 blev der omorganiseret, og personalet skulle deles ud i de andre afdelinger. Men personalet oplevede ikke projektet var spildt – tværtimod - de følte sig rustet til udfordringen pga. projektet.


Flere cases fra Odense Kommune
Odense Kommune har også under projektet Attraktive arbejdspladser arbejdet med specialbørnehaven Platanhaven.