header-ny.gif

Øens Murerfirma

Respekt for dem der udfører arbejdet

Øens Murerfirma
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Det skal være sjovt at gå på arbejde, og det kræver tillid, respekt og en ordentlig tone blandt ledere og medarbejder

I Øens Murerfirma A/S arbejder over 100 timelønnede inden for forskellige faggrupper. Medarbejderne er primært murere, men der er også jord- og betonarbejdere, kloakarbejdere og tømrere som sammen med lærlinge, funktionærer og ledelse får virksomheden til at fungere. Anne Marie Hinke (kvalitets- og sikkerhedsleder) og Dianies Brøndum (murersvend og arbejdsmiljørepræsentant) fortalte, at ledere og medarbejdere sammen har fundet frem til, at målsætningen for firmaet skal være: Det skal være sjovt at gå på arbejde. Det betyder bl.a., at man lægger vægt på, at der er en ordentlig tone og respekt. Når der skal ansættes byggeledere, bliver de ikke kun ansat efter faglige kvalifikationer. De skal også have empati og en positiv tilgang til andre mennesker. Og der skal være en god gensidig respekt mellem dem, der arbejder på kontoret og dem, der er på byggepladserne. Indretningen af firmaets egne lokaler er udtryk for den respekt. Der er nemlig en stor glasvæg mellem kontoret og lageret med mørtel, så alle hele tiden kan se, hvad det er, virksomheden lever af.

Stabilitet og socialt samvær

Ledelsen stoler på, at murerne gør et godt stykke arbejde, og de bliver anerkendt for det. Man viser, at man sætter pris på stabile medarbejdere bl.a. ved årets sommerfest, hvor der bliver uddelt priser til de medarbejdere, der har været i firmaet i 5, 10 og 15 år. Socialt samvær bliver også prioriteret – der er plads til at man kan grille en gang i mellem om fredagen. Det eneste sted det halter lidt, er tilliden ved akkordfastsættelsen. Det er et spil, hvor man forhandler fra sag til sag – og hver part overdriver eller underdriver, som det nu passer til hans sag. Men som Dianies siger, mens han griner: ”Vi bliver ikke uvenner – alle ved, at vi prøver at snyde hinanden”.

Lærlingementor

Ellers er det en ligefrem tone, der kendetegner firmaet. Man kan godt lide at tage konflikten med det samme. Så skal man ikke gå og gætte sig til, hvad andre tænker. Men man er også klar over, at det kan virke overvældende for unge lærlinge. Derfor har man en lærlingepolitik, og der er en lærlingementor, som støtter lærlingene. Alt i alt kendetegner det Øens Murerfirma A/S, at man tager vare på hinanden, og at der er respekt for hinanden på tværs af faggrupper samt mellem ledelse og medarbejder