header-ny.gif

Platanhaven

Fokus på kerneydelsen i Platanhaven.

Gode resultater
Specialbørnehaven Platanhaven i Odense har arbejdet målrettet med deres kerneydelser. Nu kan de prioritere opgaverne, indenfor de rammer de arbejder under, og de har vendt deres fokus fra hvad de ikke når til hvad de faktisk når. Som resultat har de fået tilfredse og stolte medarbejdere.

Trivselsundersøgelser
Som følge af voldsomme nedskæringer og omorganiseringer blev institutionen tilbudt at være en del af Attraktive Arbejdspladser, et projekt under Odense Kommune. Efterfølgende kunne trivselsundersøgelser konkrete vise at arbejdsmiljøet var forbedret på flere punkter.

På arbejdsmiljøviden kan du læse mere om Platanhaven, kerneydelser og virksomhedens sociale kapital.