header-ny.gif

Post Danmark

Tryghed under forandringer

Post Danmark
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Aftaler om, hvordan forandringer skal gennemføres i praksis på det enkelte postkontor, har gjort usikkerheden mindre blandt de hk-ansatte.

Post Danmark er en virksomhed i rivende udvikling. Forandringer er derfor et tilbagevendende vilkår - noget, der kan skabe usikkerhed og utryghed på enhver arbejdsplads. Ulla Funder fra HK Post og Kommunikation samt Anne juul Petersen, sikkerhedsrepræsentant på Nykøbing Falster Posthus fortalte, hvordan de og ledelsen har prøvet at imødegå denne usikkerhed for HK´erne på landets postkontorer.

Inddragelse af medarbejdere

HK Post og kommunikation og den øverste ledelse i Post Danmark har indgået en række aftaler, som skal skabe gennemskuelighed og klarhed over, hvad der skal ske, når forandringerne gennemføres – fx nedlæggelse og omdannelser af posthuse. Man har simpelthen udarbejdet en drejebog i fællesskab, som fx fortæller, hvordan der skal informeres, hvordan medarbejdere bliver inddraget samt tilbud om uddannelse, der kan hjælpe folk videre, hvis deres stilling nedlægges. Fx står der: ”Som hovedregel er det den medarbejder, hvis opgaver og/eller arbejdsfunktion, som bortfalder, der kommer i en overtalssituation”.

Gennemsigtighed og objektivitet

Det skaber gennemsigtighed og objektivitet - og dermed retfærdighed, da der er en direkte sammenhæng mellem opgavebortfald og jobbortfald. Den enkelte er ikke underlagt en chefs eventuelle subjektive vurdering af ens person. Aftalerne betyder, at medarbejderne er bedre forberedte, når der skal gennemføres en forandring. Hvis en lokal chef ikke skulle følge drejebogen, så bliver øverste ledelse og fagforeningen inddraget, så spillereglerne bliver fulgt.

Til gavn for medarbejdere og ledelse

Ulla Funder mener, at det er mange års erfaring med at samarbejde om virksomhedens udvikling, som har skabt en åbenhed og gensidig tillid mellem HK og ledelse. Det er forudsætningen for at indgå sådan en aftale – som både er til gavn for medarbejderne, fordi det kan skabe en smule forudsigelighed i en foranderlig verden og for ledelsen, fordi de kan forvente, at forandringerne kan gennemføres i god ro og orden.