header-ny.gif

Retfærdighed

Retfærdighed

Retfærdighed på arbejdspladsen handler om flere ting: Bliver løn, forfremmelser, fyringer, anerkendelse, frynsegoder m.v. retfærdigt fordelt? Følges anerkendte procedurer? Er processen retfærdig, når der sker forandringer? Går det ”rigtigt til”? Bliver du behandlet ordentligt og med respekt? Får du tilstrækkelig information om forandringsprocessen.

Når goderne skal fordeles er især retfærdigheden på spil. På arbejdspladsen er der derfor god grund til at sætte fokus på fx fordelingen af arbejdsopgaver:

  • Hvordan foregår den?
  • Hvem får de gode ruter eller borgere i hjemmeplejen?
  • Hvordan fordeles opgaverne blandt lægesekretærerne?
  • Hvem får de mest spændende opgaver på afdelingen?
  • Hvem bliver inviteret med i udviklingsprojekter?

Der er også retfærdighed på spil, når det gælder fordeling af ferie, fridage, uddannelse og andre goder. Men det handler ikke om, at alle skal have lige meget. Det handler om måden, der bliver fordelt på. Ved alle – medarbejdere og ledere – hvilke kriterier der ligger til grund for fordelingen og har alle lige adgang til at give deres ønsker og behov til kende?