header-ny.gif

Rynkeby

En gennemsund virksomhed

Rynkeby
Fra Social Kapital konferencen, 2010. Læs hele udgivelsen: Social kapital konference 2010

Fokus på kerneopgave, samarbejde og udvikling af kompencer har skabt en sund virksomhed

I Rynkeby Foods handler det om at skabe en gennemsund virksomhed. Ambitionen er nemlig at skabe en sund virksomhed, som producerer sunde produkter - saft og juice - af medarbejdere, der har gode udviklingsmuligheder og bliver involveret. Målinger viser, at siden 2004 er trivslen steget stødt og medarbejderne er stolte over de produkter, de producerer.

Grupper med fokus

Arbejdet er organiseret i små grupper af 4 – 6 medarbejdere, og der er fokus på koordination og samarbejde. Hver gruppe har flere koordinatorer – hver med deres opgave og fokus. En flow-koordinator koordinerer samarbejdet, en trivsels- og sundhedskoordinator sætter fokus på sundheden, en teknikkoordinator sørger for, at problemer med teknikken bliver forudset eller løst, og endelig holder en kvalitetskoordinator øje med kvaliteten.

Formidling af information

Medarbejderne bliver involveret – og de bruger deres indflydelse til at være med til at skabe en god arbejdsplads. For at styrke det daglige samarbejde om kerneopgaven – sund saft og juice – holder grupperne tavlemøder. Her bliver vigtige informationer formidlet til medarbejderne, og man drøfter status for de fastlagte fokusområder for afdelingen. Det kan fx være samarbejdet, produktivitet eller fremmøde. Og i nogle særlige koordinatorworkshops får koordinatorerne mulighed for jævnligt at sætte nye mål og arbejde mere overordnet med forbedringer.

Uddannelse

I Rynkeby Produktions Akademi kan medarbejderne forbedre deres kvalifikationer. Her lægger man en langsigtet uddannelsesplan og tilbudene er en basisuddannelse, koordinatouddannelse og en selvvalgt uddannelse. Derudover er der tilbud om tilrettede kurser, hvor der er stor grad af involvering af ledelse og andre afdelinger i virksomheden. Sundheden fremmer virksomheden bl.a. ved at have en kantine, der laver sund mad, ved at tilbyde sundhedsprofiler og motionscenter. En gang om året arrangerer Rynkeby også det store cykelløb Team Rynkeby – til støtte for kræftramte børn. Så der satses også på at opbygge ekstern Social Kapital.