header-ny.gif

Samarbejdsevne

Samarbejdsevne

Samarbejdet på arbejdspladsen skal være baseret på gensidig tillid og respekt. Det gælder for samarbejdet inden for de enkelte afdelinger/grupper, samarbejdet mellem afdelinger/grupper og samarbejdet mellem de ansatte og ledelsen. God samarbejdsevne viser sig ved, at man respekterer forskelle med hensyn til interesser og behov, men alligevel når frem til et resultat, som alle anerkender.

Samarbejdsevnen afhænger i høj grad af de andre diamanter: tillid og retfærdighed – de er forudsætninger for en god samarbejdsevne, og omvendt. Men samarbejdsevnen handler også om struktur og rammer – hvilke praktiske muligheder har medarbejdere og ledelse for at mødes og udvikle relationer?

Det handler ikke kun om møder, men om hvordan man i det hele taget kan kommunikere og koordinere arbejdet. Det kan fx være den nødvendige overlevering i forbindelse med overlap. Og så handler det om hvilken adfærd, der bliver belønnet – den individuelle indsats eller gruppens.

Endelig er det afgørende, at arbejdspladsen har fælles mål, så man arbejder i samme retning. Skal der kun gøres rent hjemme hos Fru Jensen eller skal social og sundhedsassistenten også tale med Fru Jensen? Har ledelse og medarbejdere den samme opfattelse?