header-ny.gif

Social Kapital

Introduktion til social kapital

Globalisering og velfærd er to store udfordringer for det danske samfund. Både private og offentlige virksomheder skal øge produktiviteten, og fastholde eller udvikle kvaliteten i produkter og ydelser, samtidig med, at der skal skabes god trivsel og udviklingsmuligheder for medarbejderne. 

I 2009 lancerede en gruppe forskere begrebet virksomhedens sociale kapital. Forskningen tyder på, at en investering i social kapital kan være væsentlig del af løsningen på de nævnte udfordringer.

Virksomhedens sociale kapital i dansk udgave er centreret om temaerne: SamarbejdeTillidRetfærdighed og fremføres som et af kendetegnene ved ”Den skandinaviske Model”. Et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og god konkurrenceevne for virksomhederne ses således som hinandens forudsætninger – ikke hinandens modsætninger. Et godt arbejdsmiljø fremmer en god konkurrenceevne. 

Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab at løse dens kerneopgaver og dermed styrke dens konkurrenceevne. For at løse kerneopgaven er det nødvendigt, at ledelse og ansatte formår at samarbejde, og at samarbejdet er baseret på et højt niveau af tillid og retfærdighed:

Samarbejde

- Ledere og medarbejdere samarbejder om at nå et fælles mål

Tillid

- Et godt samarbejde næres af et samspil mellem ledelse og medarbejdere, der bygger på tillid

Retfærdighed

- Følelsen af at blive retfærdigt behandlet er vigtig for viljen til at samarbejde med både kolleger og ledelse i en virksomhed

Mange har vist interesse for denne forståelse af virksomhedernes udviklingsmuligheder, og i nogle virksomheder har ledere og medarbejdere sat udviklingen af social kapital som en ledetråd for forandring.

Indhold, udførelse og organisering
Men høj social kapital løser ikke alle problemer og udfordringer på arbejdspladsen. Det er stadig vigtigt at sikre, at ingen kommer til skade eller bliver syge af at gå på arbejde. Derfor skal der stadig være fokus på arbejdets indhold, udførelse og organisering – de elementer af arbejdsmiljøet tager social kapital som udgangspunkt ikke hånd om. Med social kapital fokuseres der på de positive arbejdsmiljøfaktorer – faktorer der bidrager til medarbejdernes trivsel og udvikling i arbejdssituationen. Udvikling af den sociale kapital sætter derfor ikke fokus på reduktion af risikofaktorerne på arbejdspladsen. Arbejdet med social kapital skal derfor kombineres med andre elementer i arbejdsmiljøet for at skabe hele billedet af arbejdspladsens arbejdsmiljø.