header-ny.gif

kerneopgaver

kerneopgaver

One response to “kerneopgaver”

  1. Marek

    Hej Morten pe5 hoveedt.Ja det var i det hele taget pe5 hoveedt!For mange e5r siden tegnede jeg hos Professor Askov i Kf8benhavn. Noget han le6rte mig det var at tegne med motivet vendt pe5 hoveedt ff8rst da kunne jeg se bort fra det som jeg forudse6tter, det jeg allerede har dannet en mening om og det som jeg vil have det bliver til. Denne seance har fe5et mig til at te6nke pe5 at frise6tte mig selv pe6dagogisk altse5 droppe mine forudse6tninger, ve6re der mens det sker bare ff8lge stregen . Det interessante er se5 de metoder jeg kan tage i brug Jeg forudse6tter ingenting, jeg forestiller mig alting! Kardinal Woolsey, ca. e5r 1530 Venlig hilsen Tina Byrgesen FOA

Leave a Reply