header-ny.gif

Tillid

Tillid


Det er vigtigt for din trivsel, at din arbejdsgiver, din leder og dine kolleger er troværdige, og at der er gensidig tillid på arbejdspladsen. Tillid handler først og fremmest om to ting: At der er tillid til, at alle udfører deres arbejde ordentligt, og at man stoler på hinanden.

Når man har tillid til andre, accepterer man sin egen sårbarhed i forventning om, at andre ikke udnytter det. På en arbejdsplads viser en leder medarbejderne tillid ved at afgive kontrol og ansvar til medarbejderne i forventning om, at de ikke udnytter situationen. Det kan fx være, at lederen bevilger et pauserum til medarbejderne i kantinen i forventning om, at de holder øje med om, der er brug for dem i kantinen – også selvom de har muligheden for at gemme sig i rummet. Eller lederen der har tillid til, at social- og sundhedsassistenterne udfører deres arbejde ordentligt ude i hjemmene, selvom lederen ikke hele tiden kigger dem over skulderen.

Medarbejderne viser ledelsen tillid ved at acceptere lederens magt i forventning til, at lederen udøver magten til arbejdspladsens fælles bedste. Hvis ledelsen fx indkalder til et møde, hvor arbejdspladsen skal lære af sine fejl, er det afgørende, at medarbejderne stoler på, at den viden de bringer frem skal bruges til alle fælles bedste og ikke til at hænge enkelte medarbejdere ud.