header-ny.gif

Værktøjer

Værktøjer

Under dette område kan du få hjælp til at arbejde med Social Kapital. Vi har udarbejdet nogle processer, redskaber og øvelser du er velkommen til at anvende.

Eva Thoft har i samarbejde med FIU's udviklingsenhed lavet en 1-dags uddannelsesplan om Social Kapital:

Spørgeskema til måling af social kapital:
Et spørgeskema på 12 spørgsmål som du kan anvende til at måle den sociale kapital på din arbejdsplads. Det Nationale Center for Arbejdsmiljø har udarbejdet skemaet. Du kan læse mere om det på Arbejdsmiljørådet.


Her finder du nogle øvelser fra andre organisationer, som arbejder med Social Kapital: