header-ny.gif

BAR FOKA – 5 øvelser til arbejdspladsen

BAR FOKA – 5 øvelser til arbejdspladsen

Alle 5 øvelser kan downloades på www.arbejdsmiljoweb.dk (direkte link)
Her kan også hentes yderligere materilaer og forslag til udmøntningen af de enkelte øvelser 

Øvelse 1: Den sociale kapital hos jer selv

Denne øvelse kan hjælpe lederen og medarbejderne med at skabe en fælles forståelse af, hvilke styrker og udfordringer man står med, når man vil opbygge den sociale kapital. Øvelsen findes i hæftet Social Kapital eller kan hentes som 1-sides fil her.
I kan bruge øvelsen ’Dialogmøde til diamantfund’ til at tage den fælles diskussion i personalegruppen:
•    Hvad skaber Tillid hos os?
•    Hvad skaber Retfærdighed?
•    Hvad skaber god Samarbejdsevne?
•    Hvordan kan vi skabe mere Social Kapital på den korte og lidt længere bane?
Øvelsen kan bruges i forbindelse med et personalemøde.

Øvelse 1 hos Bar Foka 

Øvelse 2: Tjek samarbejdsevnen

Det er væsentligt for samarbejdsevnen blandt lederen og medarbejderne, at der er et godt kendskab til hinandens arbejdsopgaver. Lederen har en vigtig rolle med at skabe rammer, hvor man kan skabe personlige relationer, som fører til gennemsigtighed, tillid og et bedre samarbejde. Derfor kan det være en god idé at give samarbejdsevnen et servicetjek.
Her på siden kan du hente øvelse 2 og du kan hente to supplerende øvelser til at rette fokus mod samarbejdsevnen på anerkendende vis.

Øvelse 2 hos Bar Foka 

Øvelse 3: Analyser rammerne

Godt samarbejde handler ikke kun om god vilje, men også om hvordan organisationen understøtter muligheden for at opbygge Social Kapital. Her er det vigtigt for lederen at kunne danne sig et overblik over organisationens systemer.
Øvelsen ”Analyse af systemer, rutiner og regler” kan give overblik over betingelserne for at opbygge Social Kapital i organisationen

Øvelse 3 hos Bar Foka

Øvelse 4: Find diamanterne

Tag udgangspunkt i eksisterende personalemøder og find forbedringspotentialer. Brug blandt andet øvelsen til at se, hvordan beslutningsgange bliver opfattet i den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for.
Øvelsen ’Diamantjagt på personalemøder’ giver jer muligheden for at få øje på, hvordan jeres møder foregår, og hvordan de bedst muligt kan give plads til Tillid og skabe rum for Retfærdighed og godt Samarbejde.

Øvelse 4 hos Bar Foka

Øvelse 5: Social kapital og god kommunikation

Kommunikationen i afdelingen er en hjørnesten i at sikre den høje Sociale Kapital. Ved at sætte fokus på kommunikation og tillid skaber man forudsætningen for sammen at lave en kontrakt om, hvordan kommunikationen kan understøtte samarbejdet i afdelingen.

Øvelse 5 hos Bar Foka