header-ny.gif

drejebog

Uddannelsesdag for Social Kapital

Under værktøjer kan du finde forskellige oplæg og øvelser. Hvis du ønsker at tilrettelægge en uddannelsesdag omkring Social Kapital, så er du velkommen til at anvende dette program.

TIDIndholdMetodeFormål
10:00-10:10

Velkomst

 

Gennemgran af program 
10:10-10:30

Fælles intro og forventningsafstemning

 

Check-in

”Illustration af deltagernes forventninger til deres udbytte af kurset”

Forventningsafstemning. ”Hvad håber I på, at dagene bringer for jer”

Skabe mandat for indhold på kurset.

 

Evt. øvelsen ”Tæl til 21” eller præsentation via Living statement

10:30-11:00

Præsentation af begrebet Social Kapital

 

 

Oplæg med PP

Give introduktion og forståelse af begrebet Social Kapital

 

 

5 minPAUSE  
11:00-11:30

Erfaringer med social kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppearbejde

 

 

Få begrebet ind under huden og få omsat det i ord og erfaringer fra deltagernes dagligdag.

 

 

 

 

11:30–12:00Erfaringer med social kapitalOpsamling i plenumFå begrebet ind under huden og få omsat det i ord og erfaringer fra deltagernes dagligdag.
12:00-14:00FROKOST  

14:00-14.30

 

Kan den sociale kapital blive bedre?

PP oplæg samt præsentation af soicialkapital.org:

 

Underviseren aftaler afhængigt af holdets sammensætning, hvilke arbejdspladser og organisationer, der skal besøges på hjemmesiden.

 

 

At give kursisterne inspiration til hvordan man kan forbedre den sociale kapital

 

 

14:30-15:30Hvad kan man få ud af at arbejde med social kapital?

Gruppearbejde

 

Dette gruppearbejde kan udvides med en mere grundig diskussion af den tillidsvalgtes rolle (Gruppearbejde 2) Det må så erstatte oplægget om metoder eller også udvides modulet til 1½ dag.

Give kursisterne mulighed for at blive afklarede og mere bevidste om hvad man kan få ud af at arbejde medsocial kapital samt hvad deres egen rolleskal være
15.30 – 16.00Kaffe  
16:00-16.30Hvordan kan den tillidsvalgte være med til at forbedre den sociale kapitalPlenum 
16:30-17:00Præsentation af redskaber?

PP-oplæg om metoder

Underviser vælger hvilke metoder der skal præsenteres nærmere fra www.etsundtarbejdsliv.dk

Præsentere nogle konkrete metoder man kan bruge i arbejdet med social kapital
17.00- 17.30Diskussion af redskaberGruppearbejde om forskellige metoderFå nogle metoder ind under huden

17.30

18.00

Redskaber

Plenum:

Grupperne refererer deres diskussion af redskaberne

Få nogle metoder ind under huden
18.00- 18.30Hvad gør vi når vi kommer hjemGruppearbejdeBlive afklaret om hvorvidt og hvordan man kan sætte social kapital på dagsordenen, når man kommer hjem
18.30 – 19.00 Plenum 

Download programoversigten her: Drejebog for uddannelsesdag om Social Kapital