header-ny.gif

Fokus på Social Kapital

Hvad får en virksomhed til at sætte fokus på den sociale kapital?

Besøg hjemmesiden – og vurder hvilken situation de forskellige virksomheder har været i, som har fået betydning for deres sociale kapital

  • Den brændende platform – outsourcing, nedskæringer,
  • Den lange, seje indsats – har ligget i historien, kulturen
  • Nødvendighed
  • Andet

Diskuter hvad det betyder for arbejdet med den sociale kapital.

Hvad skal der til for, at I hos jer selv kan sætte mere fokus på den sociale kapital?

Hvad kan tillidsrepræsentanten /arbejdsmiljørepræsentanten gøre?