header-ny.gif

Kort spørgeskema om social kapital

HK’s Arbejdsmiljøportal

Kort spørgeskema om social kapital

På Arbejdsmiljøportalen kan hentes et superkort spørgeskema om social kapital. Spørgeskemaet består af kun 4 spørgsmål.

•    Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen?

•    Stoler ledelsen på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde?

•    Bliver konflikter løst på en retfærdig måde

•    Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?

Ifølge Tage Søndergaard Kristensen er disse 4 spørgsmål tilstrækkeligt til at give et retvisende billede af virksomhedens social kapital

Besøg Arbejdsmiljøportalens emneområde om Social Kapital